Undervisningsplan

CM = Edmund Husserl: Cartesianische Meditationen

SZ = Martin Heidegger: Sein und Zeit

KPM = Martin Heidegger: Kant und das Problem der Metaphysik

PI = Martin Heidegger: Phenomenologische Interpretationen von Kants Kritik der reinen Vernunft

EN = Jean-Paul Satre: L’Etre et le Néant

Se pensumlisten for nærmere detaljer.

DatoUndervises avStedTemaKommentarer / ressurser
22.08.2008Kjell Eyvind Johansen      CM kap. I 
29.08.2008Kjell Eyvind Johansen      CM kap. II 
05.09.2008Kjell Eyvind Johansen    Overgang fra Husserl til Heidegger  SZ § 1 - 10 
12.09.2008Kjell Eyvind Johansen      SZ § 11 - 30 
19.09.2008Kjell Eyvind Johansen      SZ § 31 - 40 og 44 
26.09.2008Kjell Eyvind Johansen      EN Del I, kap 1 og 2 
03.10.2008Kjell Eyvind Johansen      EN Del II, kap 1 og Del IV, kap 1 
10.10.2008Camilla Serck-Hanssen    Fenomenologi, fundamental ontologi og Kants kritiske filosofi  KPM §§ 1 - 8, PI §§ 1 - 5 
17.10.2008Camilla Serck-Hanssen    Ontologiens mulighet; elementene og deres forbindelse  KPM §§ 9 - 25, PI §5 a) og b), §§13-14, §26 
24.10.2008Camilla Serck-Hanssen    Grunnleggingen av en opprinnelig metafysikk  KPM §§ 26 - 28 
31.10.2008Camilla Serck-Hanssen    Innbildningskraft  KPM §§ 29 - 35 
07.11.2008Camilla Serck-Hanssen    Innbildningskraft og tid  KPM §§ 32 - 35, PI § 24 d) α) og β), §25 e) 
14.11.2008Camilla Serck-Hanssen    Metafysikkens gjennvinnelse  KPM §§ 36 - 41 
21.11.2008Camilla Serck-Hanssen    Metafysikkens gjennvinnelse  KPM §§ 42 - 45 
Publisert 12. aug. 2008 17:06