Pensum/læringskrav

Martin Heidegger. Sein und Zeit, 1927. Engelsk oversettelse: Being and Time, Blackwell 1962. Norsk oversettelse foreligger også. Paragrafene 1-44. ca. 230s.

Hilary Putnam: Reason, Truth and History, Cambridge University press. 210s.

Tom Rockmore: In KANT's WAKE. Philosophy in the Twentieth Century, Blackwell. 200s

Friedmann, Michael. A Parting of the Ways. Carnap, Cassirer, and Heidegger. Chicago and La Salle, Illinois: Open Court, 2000.

Bernstein, Richard J. Beyond Objectivism and Relativism: Science, Hermeneutics and Praksis. London: Basil Blackwell, 1983.

Publisert 8. apr. 2010 16:06 - Sist endret 24. juni 2010 18:57