Dette emnet er nedlagt

Semesterside for FIL4710 - Vår 2008

Semesteroppgaven skal leveres 10. juni på IFIKKs ekspedisjonskontor i 4. etg NT mellom 10 og 14.

Utfyllende innleveringsinstruks er her

21. mai 2008 13:26

NB! Det var registrert feil dato for innlevering av essay under tid og sted for eksamen. Riktig dato for innlevering er tirsdag 10. juni.

7. mars 2008 16:27