Pensum/læringskrav

Til innføring leses:

Eldridge, Richard. An Introduction to the Philosophy of Art. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.

Hovepensum:

Fra :Bale/Bø-Rygg (red.): Estetisk teori. En antologi, Oslo 2008. Tekstene til Baumgarten, Kant, Hegel, Schopenhauer, Adorno.

Heidegger: Kunstverkets opprinnelse, Oslo 2000. Pax Forlag.

Bowie, Andrew. Aesthetics and Subjectivity. From Kant to Nietzsche. Second Edition. Manschester: Manschester University Press, 2003. Kap. 1, 3, 5 og 6 (til sammen 130 sider)

Schaeffer, Jean-Marie. Art of the Modern Age. Philosohy and Art from Kant to Heidegger. Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 2000. Kap. 1, 2, 3 og 5 (til sammen ca. 200 sider)

Publisert 22. nov. 2010 13:39 - Sist endret 22. nov. 2010 13:39