Pensum/læringskrav

Hegel: Innledning til estetikken, Oslo 1986

Thierry de Duve: Kant etter Duchamp, Oslo 2003

Heidegger: Kunstverkets opprinnelse, Oslo 2000

Maurice Merleau-Ponty: Øyet og Ånden, Oslo 2000

Theodor Adorno: Kapitlene ”Det kunstskjønne” og ”Om kunstverkets teori” fra hans Estetisk teori (finnes i norsk og engelsk oversettelse)

Paul Crowther: Art and Embodiement. From Aesthetics to self-consciousness, Oxford 1993

Daniel Herwitz: Making Theory, Constructing Art (kap. 1 – 3), Chica-go/London 1993

J. M. Bernstein: Against Voluptuous Bodies, Stanford 2006

Publisert 11. okt. 2011 15:57 - Sist endret 29. nov. 2011 21:39