Semesterside for GRE1105 - Vår 2007

Om innlevering av mappe: Studentene skal levere inn 6 oppgaver (à ca. 11/2 side hver), hvorav 4 hjemmeoppgaver & 2 klasseromsoppgaver. Tilbakemelding gis på hjemmeoppgavene i det at de gjennomgås i klassen. Den endelige karakter fastsettes etter en samlet vurdering av alle arbeider som inngår i studentens mappe. Besvarelsene skal leveres etter vedlagte instruks, med forside, to eksemplarer og fuskeerklæring. Se instruks for innlevering av oppgaver: Instruks for innlevering av oppgaver ved IFIKK

21. feb. 2007 11:59