Pensum/læringskrav

Vi leser Platons Lysis.

Generell introduksjon til Platons dialoger (til sammen 36 s., anbefales lest til første time):

Benson, Hugh H. (utg.),_A companion to Plato_ (Oxford: Blackwell, 2006), 1–35

Studentene bes ha med seg gresk tekst til første time; det anbefales å ta en kopi av teksten (27 s.) i OCT-utgaven:

_Platonis opera_, utg. John Burnet, bind 3 (Oxford: Clarendon Press, 1903)

Sekundærlitteratur:

Penner, Terry og Christopher Rowe, Plato's _Lysis_ (Cambridge: Cambridge University Press, 2005)

Denne kommentaren inneholder også en oversettelse av hele dialogen.

Publisert 8. apr. 2010 16:06 - Sist endret 9. juni 2010 14:37