Pensum/læringskrav

Pensumtekst:

Lysias: Selected Speeches. Ed. by Chris Carey. Cambridge: CUP, 1989 (ISBN 0521269881). à Denne boken må kjøpes.

 

Vi leser et utvalg av disse talene og begynner med nr. 1. Studentene bes oversette §§ 1-5 (= første side inkl. kommentar) av talen nr. 1 og lese introduksjonen i Careys utgave (pp. 1-14), som også er pensum, før første undervisningstime.

 

Øvrig eksamensrelevant sekundærlitteratur gjøres tilgjengelig under undervisningen.

Publisert 4. mai 2016 14:48 - Sist endret 4. mai 2016 15:14