Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

28. februar

Eksamensordning

Skriftlig eksamen.

Tid: 14. mars kl. 09:00 (4 timer).

Sted: Silurveien 2 Sal 3B

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Kunngjøring av eksamensresultater: 4. april

Kvalifiserende midtveisprøve

Obligatorisk frammøte 5 av 7

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

For praktisk informasjon om hvordan skoleeksamen blir gjennomført ved UiO, se kandidatinstruksen.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 29. jun. 2022 00:33