Pensum/læringskrav

Primærtekst
Vi leser to av Platons sokratiske dialoger, Kriton og Euthyfron.

Utgave med kommentar: John Burnet (utg.), Plato. Euthyphro, Apology of Socrates, and Crito. Oxford: Clarendon Press (Clarendon Paperbacks).

 

 

Publisert 16. okt. 2018 15:23 - Sist endret 16. okt. 2018 15:23