Semesterside for GRE2105 - Vår 2011

Obligatorisk kvalifiserende klasseromsprøve avholdes tirsdag 29.03 i forbindelse med undervisningen.

Leseuker er satt av følgende datoer: 15.02 og 15.03

14. jan. 2011 11:07

Merk: seminarundervisningen "fire pr uke, annenhver uke" som angitt på emnesiden vil dette semesteret, istedenfor å gå som egen undervisning, være fellesundervisning med GRE1402. Det er derfor viktig at studenter som planlegger å ta GRE2105 også bør ta GRE1402 (om de ikke har det fra før av).

22. nov. 2010 12:04