Pensum/læringskrav

Lesning av Isokrates’ pamflett Mot sofistene og andre tekster i skjæringspunktet mellom filosofi, retorikk og pedagogikk.

Publisert 24. apr. 2007 19:09 - Sist endret 23. juli 2007 15:01