Pensum/læringskrav

Tekst: Platons Symposion

 

Pensumbøker (som studentene må skaffe seg):

 

Plato, Symposium, ed. Kenneth Dover, Cambridge University Press, 1980 (tekst og kommentar)

 

Hunter, Richard: Plato's Symposium, Oxford University Press, 2004 (bakgrunnslesning)

 

Øvrig sekundærlitteratur vil offentliggjøres innen semesterstart og vil bli gjort tilgjengelig i undervisningen (se undervisningsplanen!).

 

 

Publisert 29. apr. 2014 14:57 - Sist endret 19. aug. 2014 16:14