Pensum/læringskrav

Bywater, I., Aristotelis Ethica Nicomachea. Oxford: Clarendon Press, 1894 [og seinere opptrykk].

 

Reeve, C. D. C., Aristotle: Nicomachean ethics, overs. med innledning og noter. Indianapolis: Hackett, 2014.

 

Øvrig litteratur gjøres tilgjengelig i forbindelse med undervisninga.

 

Publisert 15. mai 2015 14:00