Pensum/læringskrav

Denyer, N., Plato: Alcibiades. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.

 

Øvrig pensumlitteratur gjøres tilgjengelig i forbindelse med undervisninga.

 

Publisert 18. mai 2016 12:46 - Sist endret 18. mai 2016 12:46