Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

29. november

Eksamensordning

Skriftlig eksamen.

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Muntlig presentasjon

Obligatorisk frammøte og deltagelse i undervisning

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 12. aug. 2020 20:17