Pensum/læringskrav

Yunis, H, Plato: Phaedrus. Cambridge: Cambridge University Press, 2011.

 

Øvrig pensumlitteratur gjøres tilgjengelig i forbindelse med undervisninga.

 

Publisert 16. mai 2017 13:28 - Sist endret 16. mai 2017 13:28