Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

14. november

Eksamensordning

Skriftlig eksamen.

Tid: 28. november kl. 09:00 (4 timer).

Sted: Sal 3C Silurveien 2

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Kunngjøring av eksamensresultater: 19. desember

Muntlig presentasjon

Obligatorisk frammøte og deltagelse i undervisning

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 13. aug. 2020 04:58