Dette emnet er nedlagt

GRE4306 – Tekstseminar i gresk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Vi leser et ekstensivt pensum av primære tekster fra klassisk og/ eller etterklassisk tid. Pensum er tematisk lagt opp.

Hva lærer du?

Etter at emnet er fullført og eksamen avlagt skal du kunne:

• oversette og fortolke pensumteksten(e)
• gjøre rede for forskjellige problemstillinger angående pensumteksten(e), f.eks. tekstkritiske problemer, metrikken, motstridende fortolkninger av passasjer osv.
• spore den relevante sekundærlitteratur og forholde seg kritisk til den

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Oppnådd bachelorgrad med fordypning (80 studiepoeng) i gresk, eller tilsvarende.

Undervisning

1 dobbelttime i uken gjennom ett semester (kombinasjon av forelesninger og seminarer).

Eksamen

Semesteroppgave (8-10 sider)


Tidligere eksamensoppgaver

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Vår 2010

Eksamen

Vår 2010

Undervisningsspråk

Skandinavisk