Dette emnet er nedlagt

GRE4501 – Gresk prosjektseminar

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Lage prosjektbeskrivelse for masteroppgaven. Bli kjent med vitenskapelig litteratur som metodisk og/eller teoretisk er relevant for masteroppgaven. Sette seg inn i originaltekstene som danner grunnlaget for masteroppgaven.

Hva lærer du?

Legge grunnlaget for arbeidet med masteroppgaven når det gjelder problemstilling, tekstgrunnlag, teori og metode.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Det er ikke anledning til å avlegge eksamen i dette emnet uten innvilget undervisningsopptak.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Oppnådd bachelorgrad med fordypning (80 studiepoeng) i gresk.

Undervisning

Seminarer gjennom ett semester innenfor rammen av seksjonsseminaret, normalt en dobbelttime annenhver uke.

Eksamen

Karakteren bestått/ikke bestått gis på grunnlag av prosjektbeskrivelsen og godkjente presentasjoner og opposisjoner.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Tilbys ikke etter våren 2009.

Undervisningsspråk

Skandinavisk