Semesterside for HON2110 - Høst 2020

Her er datoene for obligene:

1. oblig: ut 29. september, inn 13. oktober

2. oblig: ut 17. november, inn 1. desember

Endelig mappe leveres 20. desember. Den skal inneholde de to obligene, evt. revidert etter tilbakemeldinger.

Dag

1. sep. 2020 14:55

Materialet til emnet er nå tilgjengelig på denne nettsiden:

https://uio-ccse.github.io/algoritmisk-tenkning-humanister/

Dere må ha med egen laptop til timene og dere trenger å ha python installert på maskinen, se her:

https://uio-ccse.github.io/algoritmisk-tenkning-humanister/probability/GettingStarted.html

Ta kontakt med meg dersom dere ikke får det til!

10. aug. 2020 15:03