Dette emnet er nedlagt

Semesterside for IDE1040 - Vår 2004

Sensuren er nå klar. Ingen kandidater er kalt inn til muntlig.

Tilbakemelding gis for kandidat nr. 1721 til og med 1780 av Espen Schaanning mandag 21. juni kl. 10-12 på rom 329 PAM.

For kandidat 1782 til og med 1838 av Trond Berg Eriksen mandag 21. juni kl. 12-14 på rom 343 PAM.

14. juni 2004 02:00

Forelesning 25.2 er desverre avlyst pga sykdom.

25. feb. 2004 01:00

Gruppesamling 24.03 er flyttet. Se detaljert undervisningsplan.

3. feb. 2004 01:00