Dette emnet er nedlagt

Semesterside for IDE1040 - Vår 2005

Ny dato for Freud-forelesningen som ble avlyst: torsdag 17. mars kl. 12.15-14, sem. 2 SB.

28. feb. 2005 01:00

Forelesningen idag, onsdag 23. februar kl. 12.15-14 må dessverre avlyses p.g.a. sykdom. Schaanning vil gi beskjed om når forelesningen kan tas igjen. Beskjed om ny dato for forelesningen vil bli lagt ut på denne beskjedsiden.

23. feb. 2005 01:00

Orienteringsmøte 10. januar kl. 14.15-16, aud. 1 SB. For alle emner på BA-nivå ved idéhistorie.Emneansvarlig gir en kort presentasjon av emnet. Gjennomgang av den obligatoriske nettundervisningen og classfronter som benyttes ved alle emner.

15. des. 2004 01:00