Dette emnet er nedlagt

Semesterside for IDE1040 - Vår 2006

Sensur for IDE1040 er nå lagt inn. Vil være i studweb i løpet av morgendagen (14. juni).

13. juni 2006 14:09

Bauman-boken: Les kap. 1 Innledning: Sosiologien etter Holocaust. kap. 4 Det enestående og det normale ved Holocaust. kap. 5 Om å få ofrene til å samarbeide og kap. 6 Lydighetens etikk.

7. feb. 2006 12:53

OBS! OBS! UNDERVISNINGEN TIL DETTE EMNET FOREGÅR SOM DET STÅR I DETALJERT UNDERVISNINGSPLAN TORSDAG 14.15-16 I AUD. 1 SB!!!

11. jan. 2006 12:30