Dette emnet er nedlagt

Pensum/læringskrav

Oversiktsverker

Liedmann, Sven-Eric: I skuggan av framtiden. Modernitetens idéhistoria, 1997. Bonnier. Innledning + kapittel 6-11. 300 s.

Schaanning, Espen: Modernitetens oppløsning, 2000. Spartacus forlag. Kapittel 1-8. 130 s.

Originalverker

* Nietzsche, Friedrich: Zur Genealogie der Moral. Moralens genealogi, 1887/1994. Gyldendal, Oslo. Oversettelse og innledning ved Arild Haaland. 1. og 2. avhandling. 70 s.

Kafka, Franz: Der Prozess. Prosessen, 1925/1989. Gyldendal, Oslo. 180 s.

Freud, Sigmund: Das Unbehagen in der Kultur. Ubehaget i kulturen, Oslo 1992. Cappelens upopulære skrifter. 95 s.

Foucault, Michel: Histoire de la sexualité. La volonté de savoir. Seksualitetens historie: Viljen til viten, 1976/2001. Eksil Forlag, Oslo. Kapittel I-III. 65 s.

Bauman, Zygmunt: Modernity and the Holocaust. Moderniteten og Holocaust, 1989/1994. Cambridge/Vidarforlaget, Oslo. Kap. 1 og 4-6.

Anbefalt lesning

Gregersen, Frans og Simo Køppe: Idéhistorie. Ideer og strømninger i det 20. århundre, Bind I, 1994. Innledning + del I-III. 230 s.

** Baumer, Franklin L.: Modern European Thought. Continuity and Change in Ideas 1600-1950, 1977. Macmillan, London. Kap V, 115 s.

* Finnes som kompendium (tekstsamling) til salgs i Kopiutsalget.

** Finnes som kompendium (opptrykk) til salgs i Kopiutsalget:

For å handle i Kopiutsalget må gyldig studentbevis medbringes. Kompendier kan ikke påregnes ferdig før semesterstart.

Publisert 23. okt. 2008 15:42 - Sist endret 24. nov. 2008 11:15