Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

20. mai

Eksamensordning

Hjemmeeksamen og skriftlig eksamen.

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Kunngjøring av eksamensresultater: 5. juli

Deltakelse i seminarundervisningen

Obligatorisk innlevering

Hjemmeeksamen, 3 dager

Utlevering av oppgaven: 3. juni kl. 11:00

Innleveringsfrist: 6. juni kl. 11:00

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Kunngjøring av eksamensresultater: 27. juni

Skriftlig eksamen

Tid: 14. juni kl. 09:00 (4 timer).

Oppmøte: 30 minutter før eksamen begynner.

Sted: Sal 4D Silurveien 2

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Kunngjøring av eksamensresultater: 5. juli

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 29. nov. 2020 15:12