Syllabus/achievement requirements

Oversiktsverk

 

Ellen Krefting, Vestens idéhistorie, bind 3, Modernitetens fødsel. 1600–1800, Cappelen Damm Akademisk, 2012

 

Svein-Eric Liedmann, I skyggen av fremtiden, Dreyer Forlag, 2013 (utv.)

 

Metode

 

Verker merket med # er elektronisk tilgjengelige

 

#Lovejoy, Arthur O. «Reflections on the History of Ideas», Journal of the History of Ideas, vol 1, no. 1 (1940), s 2–23.

#Lovejoy, Arthur O. “The Meaning of Romanticism”, Journal of the History of Ideas, vol 2, no 3 (1941), 204–219 (Kan lastes ned fra www.jstor.org)

#Spitzer, Leo, «Geistesgeschichte vs. History of Ideas as Applied to Hitlerism»,Journal of the History of Ideas, vol 5, no 2 (1944), 191–203 (Kan lastes ned fra www.jstor.org)

 

Originalverker

 

1. #Descartes: Discourse de la method (finnes i flere engelske utgaver).

 

2. #Hume, Essays (Of superstition and Enthusiasm, Of the Standard of Taste, Of the Balance of Trade, Of the Jealousy of Trade, Of the Original Contract, Of the Study of History)

  

3. Rousseau: Om ulikheten mellom menneskene - dens opprinnelse og grunnlag, Norsk utgave ved A. Aarnes, Thorleif Dahls kulturbibliotek, Oslo 1995, eller andre utgaver.

 

4. Olympe de Gouge, «Erklæring om kvinnens og den kvinnelige borgerens rettigheter», 1791 (finnes på norsk i Kjetil Jakobsen (red), Verdensborgerskapets idéhistorie I, Oslo 2010, s.425-436 .

 

5. Kant, Den evige fred, Thorleif Dahls kulturbibliotek, Oslo 2002

 

6. #Hegel, Den tyske idealismes eldste systemprogram (1797)

 

7. Mary Shelley: Frankenstein (finnes i en rekke engelske utgaver) 

 

8. Goethe, Faust I

 

9. Darwin, Artenes opprinnelse, 2005. Kap 3 og 4.

 

10. Marx, Det beste av Karl Marx, tekster i utvalg ved Fredrik Engelstad, Pax, Oslo 1992. s. 19-22, s. 29-72.

 

11. Friedrich Nietzsche, Den muntre vitenskapen, Spartacus, Oslo 2010, forord, første og annen bok

 

12. Max Weber: «Vitenskapen som kall», i Verdi og handling, utg. Fredrik Engelstad Oslo 1999, s. 146–170.

 

13. Freud, Ubehaget i kulturen, Cappelen, Oslo 1992

 

14. Kafka, Prosessen, Gyldendal, Oslo 1990

 

15. #de Beauvoir, Eksistensialismen og den borgerlige snusfornuft, Cappelen, Oslo 1968, kapittel 1 og 2.

 

16. Arendt, Makt og vold. Cappelen, Oslo 2017, kapittel 1 – 3.

 

17. Edward Said, Orientalismen, Cappelen 2004, kap. I.

 

18. Butler, Gender Trouble, New York/London 2007, Kap 1, avsnitt I – III; kap. 3, avsnitt IV og Conclusion

 

 

Anbefalt sekundærlitteratur (realhistorie) 

 

Perry, Marvin. Western Civilization: A Brief History (kap 10–22), 10th Edition, International Edition. Boston: Wadsworth, Cengage Learning, 2013.

 

 

 

Publisert 16. okt. 2018 13:36 - Sist endret 9. okt. 2019 14:53