IDE2009 – Dykk i den idéhistoriske faghistorien: Bli kjent med noen av klassikerne

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet omfatter studiet av utvalgte verker fra den idéhistoriske forskningstradisjonen. I tillegg til å gjøre studentene kjent med fagets klassikere, sikter emnet mot å gi en oversikt over ulike skoler og retninger som har preget fagets historie og nåtidige forskning. Det vil bli lagt vekt på et komparativt perspektiv og på generelle utviklingstendenser innen idéhistorisk forskning.

Emnet representerer en utvidelse og fordypelse av den idéhistoriske innsikten som studentene har tilegnet seg gjennom emnene på 1000-nivå.

Hva lærer du?

Når du har gjennomført dette emnet

  • kan du formidle akademiske tekster til et større publikum
  • har du innblikk i typiske idéhistoriske arbeidsmåter
  • har du kjennskap til et utvalg viktige faglige problemstillinger med vid spredning både tematisk og kronologisk

Pensum består av fem obligatoriske verker + ett selvvalgt verk hentet fra listen over verker det foreleses over.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Undervisning

Emnet baserer seg på en kombinasjon av forelesninger og seminarer, til sammen 28 timer. Felles undervisning med IDE4009 – Dypdykk i den idéhistoriske faghistorien: fordypning i noen viktige verker.

Studentenes forventes å delta aktivt gjennom diskusjon og spørsmål.

For å kunne fremstille deg til eksamen må du ha gjennomført og fått godkjent følgende obligatoriske undervisningsaktiviteter:

  • Oppmøte første undervisningsgang
  • Innlevering av skriftlig kvalifiseringsoppgave (en tenkt bokanmeldelse til f.eks. det idéhistoriske tidsskriftet Arr) på 3-5 sider

Du finner datoer for obligatoriske aktiviteter på semestersiden under "Eksamen: Tid og sted".

Eksamen

3-dagers hjemmeeksamen. 

Obligatoriske undervisningsaktiviteter må være godkjent for at du skal kunne fremstille deg til eksamen.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Høst 2017

Uregelmessig. Kontakt studiekonsulent.

Eksamen

Høst 2017

Uregelmessig. Kontakt studiekonsulent.

Undervisningsspråk

Norsk