Semesterside for IDE2018 - Høst 2015

Oppgave til seminaret som finner sted 5. november: "Charles Taylor om positiv frihet" (3-4 sider)

Innleveringsfrist: 2. november kl. 14.00 i Fronter.

Utkastet er ikke obligatorisk, jf: https://www.uio.no/studier/emner/hf/ifikk/IDE2018/#teaching

21. okt. 2015 15:02

Det blir en forandring i undervisningsopplegget for IDE2018/4018. Thomas Kroghs første seminar flyttes frem til 8 oktober. Temaet blir de tekstene fra antologien som står på lestelisten, særlig Benjamin Constant.

Send gjerne inn spørsmål til forelesningene om Berlin, Skinner osv. Trening i oppgaveskriving legges til seminaret 5 november, videre beskjed gis senere.

23. sep. 2015 13:29