Dette emnet er nedlagt

IDE2020N – Norsk idehistorie (evu-emne med kursavgift)

Kort om emnet

Emnet omfatter de sentrale trekk ved norsk tenkning fra middelalderen og frem til vår egen tid med vekt på teologiske, litterære og politiske idéer. Det vil også lagt vekt på konkrete enkeltsaker som f.eks. kvinnesak og rasetenkning. Studiet er basert på lesning av både originalverker og utvalgt sekundærlitteratur. Mens bruken av originalverker primært sikter mot å gi studentene kunnskaper om konkrete idéer, vil sekundærlitteraturen vise forbindelsen mellom de ulike verkene og trekke opp de idéhistoriske linjer. Kurset vil også legge vekt på å fremhever alternative perspektiver og konkurrerende vinklinger på fagstoffet. Dette skal gi studentene trening i å lese fortidige tekster i et historisk perspektiv samt et visst minimum av øvelse i å formulere idéhistoriske problemstillinger.

Hva lærer du?

Studiet gir en fordypning i de idébrytninger som har dominert ulike epoker i norsk historie samt ferdigheter til å vurdere og formidle sentrale trekk ved norsk tenkning fra middelalderen og frem til vår tid.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Kursavgift: 5000,- Semesteravgift kommer i tillegg.

Påmeldingsskjema (pdf-format)

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse. Det gjøres oppmerksom på at generell studiekompetanse ikke gir automatisk studierett til emnet.

Anbefalte forkunnskaper

Studiet forutsetter kunnskaper tilsvarende examen philosophicum og gode lesekunnskaper i engelsk

Undervisning

Studiet er delt opp i leksjoner, hvor en nettlærer veileder i oppgaveløsing og deltar i diskusjoner på nett. En av leksjonene er viet semesteroppgaven, som omhandler emnets sentrale tema. Studentene kan arbeide med semesteroppgaven under hele studiet. I de øvrige leksjonene gis det korte oppgaver og øvelser som skal inspirere til nettaktivitet også rundt andre temaer og problemstillinger som er relevante for emnet. I løpet av studiet er det perioder med selvstudium, men nettlærer er tilgjengelig også i lese- og oppgaveskriveperiodene. Studentene kan når som helst i løpet av studiet ta kontakt med nettlærer eller medstudenter for hjelp med oppgaver eller andre faglige spørsmål: ”Klasserommet”, som nås via læringsplattformen ClassFronter, er åpent 24 timer i døgnet. Nettlærer er tilgjengelig alle hverdager mens studiet pågår.

Til studiet benyttes:

Et interaktivt "klasserom", Classfronter, der studenter og lærere kan treffes for diskusjoner, levering og kommentering av oppgaver, chat, formidling av kursinformasjon, osv. Eventuelt videoforelesninger der fagets lærere formidler noe av fagets kjernestoff. Litteraturlisten kan lastes ned fra denne linken: /studier/emner/hf/ifikk/IDE2020/h04/pensumliste/. Merk at litteraturlisten er den samme som på det ordinære idehistorieemnet IDE2020. Litteraturen er tilgjengelig gjennom www.gnist.no.

Tekniske krav:

PC Internettforbindelse: Vanlig analogt modem. ISDN eller høyere anbefales. For streaming av video kreves ADSL eller bredbånd (fra 320 kbit/s). Lydsporet kan avspilles med to-kanals ISDN. (128 kbit/s) Videoene er også tilgjengelig på CD-ROM. Classfronter: Ingen installasjon på din PC er nødvendig. Classfronter driftes av Universitetet i Oslo og er alltid tilgjengelig gjennom standard nettleser. Nettleser: Internet Explorer 5.0 eller senere. Tekstbehandling: Word anbefales, men annet tekstbehandlingsprogram kan benyttes E-postprogram: Outlook e.l. Medieavspiller: For avspilling av video og lyd kreves Apple Quicktime Programmet er gratis og kan lastes ned fra http://www.apple.com/quicktime/download/

Eksamen

Karakter fastsettes på grunnlag av semesteroppgaven (på ca. 8 normalsider, 2200 tegn per side) som studentene arbeider med under veiledning i løpet av studiet. For å kvalifisere seg til eksamen skal studentene i tillegg levere 2-4 korte oppgaver ( 1 til 2 normalsider per oppgave, maks 8800 tegn totalt) som behandler andre deler stoffet. De korte oppgavene må være godkjent før semesteroppgaven kan leveres. Alle oppgavene spesifiseres ved kursstart.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Annet

Emnet er et deltidsstudium forenlig med jobb. Bestått eksamen gir 10 studiepoeng og emnet kan inngå som del av en Bachelorgrad. Et fulltidsstudium tilsvarer 30 studiepoeng pr. semester

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Bestemte semestre

Eksamen

Bestemte semestre

Undervisningsspråk

Norsk