Dette emnet er nedlagt

Pensum/læringskrav

Verker merket * kjøpes. Artikler merket # finnes enten i Agoras temanummer om Hardts og Negris Empire (nr. 4. 2004) eller i Slagmarks temanummer om kosmopolitisme ( nr. 41, høsten 2004). Disse to numrene blir å kjøpe på Akademika. Verker merket ¤ er fritt tilgjengelig på nettet. Øvrige tekster i kompendium.

1. Globaliseringsteori

Appudarai, Arjun 2002, ”Here and now”. I Mirzoeff, Nicholas 2002, The visual culture reader, Routledge, London and New York. 173-80. 7 sider.

* Beck, Ulrich 2004, Globalisering og Individualisering. Bind 1. ”Modernisering og globalisering”. Abstrakt Forlag. Oslo. Bind 1. Innledning av Hviid Nielsen: 9-37 og "Verdenshorisonten åpnes opp": 141-225. 112 sider.

Chun, Wendy Hui Chun 2002, ”Othering space”. I Mirzoeff, Nicholas 2002, The visual culture reader, Routledge, London and New York. 243-255. 7 sider.

# Beck, Ulrich 2004, ”Globalisering er ikke en ensretted gade”. Beck intervjuet av Sørensen, Mads og Thorup, Mikkel i Slagmark, Tidsskrift for idéhistorie, nr 41. 12 sider.

Foucault, Michel 2002 [1967] ”Of other spaces”. I Mirzoeff, Nicholas 2002, The visual culture reader, Routledge, London and New York. 229-237. 7 sider.

¤ Fukuyama, Francis 1989,”The end of history and the last man”. The National interest nr. 16. www.marion.ohio-state.edu/fac/vsteffel/web597/Fukuyama_history.pdf 18 sider

# Held, David 2004, ”Uundåeligt side om side” intervjuet av Sørensen, Mads og Thorup, Mikkel i Slagmark, nr 41. 12 sider.

Huntington, Samuel 2002, ”The Clash of civilizations”. Foreign affairs. Sommer 1993. 72/3. 15 sider.

Jakobsen, Kjetil 2006, ”Documenting Globalization. A new intellectual role for the film maker?” Paper til ”Visible evidence XIII”, Sao Paulo, Brasil august 2006. 13 sider.

# Thorup, Mikkel 2004, ”Rødder og vinger – den nye kosmopolitisme og dens kritikere”, Slagmark, nr. 41. 22 sider.

2. Del. Antikk og kristen kosmopolitisme

Aristoteles. The Politics. Project Gutenberg. www.gutenberg.org/dirs/etext04/tgovt10.txt. Les bok en, kapitlene en og to, samt bok tre, kapitlene en til sju. Til sammen 13 sider.

Aurelius, Marcus 2004, Til meg selv. Fjerde og niende bok. Oversatt av Rebekka Bang, Cappelens upopulære. Oslo. 26 sider.

Cicero, Marcus. 2004, Om pliktene (De officiis). Tredje bok. Oversatt av Henning Mørland. De norske bokklubbenes kulturbibliotek. 55 sider.

Dante, 1995, On Monarchy, Cambridge UP. Bok en. 21 sider.

Heater, Derek 2002, World Citizenship. Cosmopolitan thinking and its opponents. Kapittel 2: ”Historical Patterns”. Continuum. London. 26 sider.

# Sørensen, Claus Vestergaard 2004, ”Polis og Kosmos i den græsk-romerske verden”, Slagmark nr. 41. 16 sider.

3. Verdenshorisonten åpner seg. Renessanse og oppdagelsestid

Montaigne, Michel de, ”Om kannibaler”, i Essays, 2004, Oversatt av Beate Vibe, Aschehoug, Oslo. 284-301. 7 sider.

McNeill, J.R. 2001, “Biological exchange and biological invasion in world history”, i Sogner, Sølvi, Making sense of global history. Oslo 2001: 12 sider.

More, Thomas, Utopia, http://www.gutenberg.org 59 sider.

Todorov, Tzvetan 1992, Erobringen av Amerika. Forholdet til den andre, Oslo, Document. s. 11-22, 61-71 og 197-214. 38 sider.

4. Immanuel Kants politiske filosofi

Habermas, Jürgen 2006, ”Argumentets tvangsløse makt.” Intervjuet av Simen Øyen i Replikk. Tidsskrift for human- og samfunnsvitenskap. Vår 2006. 6 sider.

Habermas, Jürgen 2006, ”En politisk forfatning for det politiske verdenssamfunnet”. Oversatt av Simen Øyen og Espen Ingebrigtsen. I Replikk. Tidsskrift for human- og samfunnsvitenskap.Vår 2006. 14 sider.

¤ Kant, Immanuel, What is enlightenment? www.fordham.edu/halsall/mod/kant-whatis.html. 7 sider.

* Kant, Immanuel 2002, Den evige fred. En filosofisk plan. Oversatt og med noter av Øyvind Skar. Etterord av Raino Malnes. Thorleif Dahls kulturbibliotek. Aschehoug. ISBN: 8203182879. Oslo. Etterordet er også pensum. 95 sider.

# Letteval, Rebekka 2004, ”Kant og oplysningstidens kosmopolitisme”. Slagmark nr. 41. 12 sider.

# Nussbaum, Martha C. 2004, ”Kant og stoisk kosmopolitisme”. Slagmark nr. 41. 34 sider.

5. Teknologi og kosmopolitisme

Castells, Manuel 2000, The information society. Economy, society and culture. Side 1-33.

Wells, H.G. 1905, A modern Utopia (Fra Project Gutenberg). Utvalg : 30 sider. Les: ”The owner of the voice”, samt kapitlene 1, 2, 3 og 10. 49 sider. McLuhan, Marshall 1962, The Gutenberg Galexy. The making of typographic man. Routledge. London. Side 26 til 33. 7 sider.

McLuhan, Marshall 1964, Understanding media. London. 7-21, 41-61, 89-105, 171-178. 57 sider.

Saint-Simon, Henry de 1976, The political thought of Henry de Saint-Simon, Redigert av Ghita Ionescu, London, Oxford. Side 83-89, 115-125 og 138-152. 30 sider.

6. Marxisme og globaliseringskritikk

# Callincos, Alex, ”Toni Negi i perspektiv”, Agora. Journal for metafysisk spekulasjon, nr. 4. 2004. Oversatt av Erik Ringen. 23 sider.

¤ Engels, Friedrich/ Marx, Karl. Det kommunistiske manifestet. www.marxists.org/norsk/marx-engels/1848/01/manifestet Les innledning og kapittel 1 (Borger og proletar). 18 sider.

# Hardt, Michael og Negri, Antonio, “Imperiet”, 7-27, Agora nr. 4. 2004. 21 sider.

# Wood, Ellen Meikins, ”Et manifest for den globale kapitalen?”, Agora nr. 4. 2004. 22 sider.

7. Kilder

¤ De forente nasjoners verdenserklæring om menneskerettighetene www.fn.no/erklaeringerogkonvensjoner/verdenserklaeringenommenneskerettighetene. 3 sider. 3 sider.

Til sammen 929 sider.

Kompendium IDE2061

1. Globaliseringsteori

Appudarai, Arjun 2002, ”Here and now”. I Mirzoeff, Nicholas 2002, The visual culture reader, Routledge, London and New York. 173-80. 7 sider.

Chun, Wendy Hui Chun 2002, ”Othering space”. I Mirzoeff, Nicholas 2002, The visual culture reader, Routledge, London and New York. 243-255. 7 sider.

Foucault, Michel 2002 [1967] ”Of other spaces”. I Mirzoeff, Nicholas 2002, The visual culture reader, Routledge, London and New York. 229-237. 7 sider.

Huntington, Samuel 2002, ”The Clash of civilizations”. Foreign affairs. Sommer 1993. 72/3. 15 sider.

Jakobsen, Kjetil ”Documenting Globalization. A new intellectual role for the film maker?” Paper til ”Visible evidence XIII”, Sao Paulo, Brasil august 2006. 13 sider.

2. Del. Antikk og kristen kosmopolitisme

Aurelius, Marcus 2004, Til meg selv. Fjerde og niende bok. Oversatt av Rebekka Bang, Cappelens upopulære. Oslo. 26 sider.

Cicero, Marcus. 2004, Om pliktene (De officiis). Tredje bok. Oversatt av Henning Mørland. De norske bokklubbenes kulturbibliotek. 55 sider.

Dante, 1995, On Monarchy, Cambridge UP. Bok en. 21 sider.

Heater, Derek 2002, World Citizenship. Cosmopolitan thinking and its opponents. Kapittel 2: ”Historical Patterns”. Continuum. London. 26 sider.

3. Verdenshorisonten åpner seg. Renessanse og oppdagelsestid.

Montaigne, Michel de, ”Om kannibaler”, i Essays, 2004, Oversatt av Beate Vibe, Aschehoug, Oslo. 284-301. 7 sider.

McNeill, J.R. 2001, Biological exchange and biological invasion in world history, i Sogner, Sølvi, Making sense of global history. Oslo 2001: 12 sider.

Todorov, Tzvetan 1992, Erobringen av Amerika. Forholdet til den andre, Oslo, Document. s. 11-22, 61-71 og 197-214. 38 sider.

4. Immanuel Kants politiske filosofi

Habermas, Jürgen 2006, ”Argumentets tvangsløse makt.” Intervjuet av Simen Øyen i Replikk. Tidsskrift for human- og samfunnsvitenskap. Vår 2006. 6 sider.

Habermas, Jürgen 2006, ”En politisk forfatning for det politiske verdenssamfunnet”. Oversatt av Simen Øyen og Espen Ingebrigtsen. I Replikk. Tidsskrift for human- og samfunnsvitenskap.Vår 2006. 14 sider.

5. Teknologi og kosmopolitisme

Castells, Manuel 2000, The information society. Economy, society and culture. Side 1-33.

McLuhan, Marshall 1962, The Gutenberg Galexy. The making of typographic man. Routledge. London. Side 26 til 33. 7 sider.

McLuhan, Marshall 1964, Understanding media. London. 7-21, 41-61, 89-105, 171-178. 57 sider.

Saint-Simon, Henry de 1976, The political thought of Henry de Saint-Simon, Redigert av Ghita Ionescu, London, Oxford. Side 83-89, 115-125 og 138-152. 30 sider.

Publisert 20. nov. 2006 11:51 - Sist endret 18. jan. 2007 11:10