IDE2082 – Kunsterfaringens idéhistorie i Europa

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er et videregående emne i idéhistorie som vil dekke endringene i oppfatningen av "kunst" (techne, ars, arte, art, Kunst) gjennom århundrene. Ikke oppfatningene av det enkelte kunstverk, men av billedkunst, litteratur og arkitektur som fag og virksomheter. Vekten ligger derfor mer på kunstenes plass i kunnskapsuniverset enn på kunstteorier eller estetikk i streng forstand. Kunstartenes sosiologi og sosiale historie blir viktigere enn de rent interne refleksjonene. Også berøringspunktene mellom kunsthistorie og teknologi- eller vitenskapshistorie vil stå sentralt. Ideologiene omkring kunstneren som lydig laugshåndverker eller som en frittstående, oppfinnsom skaperevne har historisk sett hatt mer enn ett oppgjør seg imellom som har påvirket selve produksjonen.

Hva lærer du?

Når du har gjennomført dette emnet, kan du:

  • forstå mer av kunstproduksjonens forvandlinger i Europa fra antikken til barokken
  • være kjent med rammebetingelsene for kunstens utvikling i Europa fra antikken til barokken
  • vurdere og formidle sentrale trekk ved kunstoppfatningens utvikling i Europa
  • analysere pensumtekstene og sette dem inn i idéhistorisk kontekst
  • presentere det relevante fagstoffet skriftlig

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Vi anbefaler sterkt at du har IDE1104 – Vestens idéer fra antikken til 1600 og IDE1105 – Vestens idéer fra 1600 til vår egen tid eller tilsvarende.

Undervisning

10 dobbeltimer forelesninger/seminarer gjennom hele semesteret.

Eksamen

Semesteroppgave 8-10 sider à 2.300 tegn, ikke medregnet litteraturliste.

Når du skriver semesteroppgave, har du krav på individuell veiledning fra lærer. En forutsetning for dette er at du leverer et utkast til semesteroppgaven og at utkastet tilfredsstiller visse minimumskrav. Nærmere opplysninger om veiledning og innlevering av utkast blir gitt i forbindelse med undervisningen.

Fagspesifikk karakterkrav:

http://www.uio.no/studier/admin/eksamen/karakterskala/fagspesifikk-karakterbeskrivelse/hf-ifikk-idehistorie-bachelor.html

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Instituttet har samlet alle sine emneevalueringer på instituttets studiekvalitetssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Emnet tilbys uregelmessig.

Eksamen

Undervisningsspråk

Norsk