Pensum/læringskrav

 

IDE2100/4100

Sekundærlitteratur (ca. 600 s.):

Laqueur, Thomas, Making Sex: Body and Gender from the Greeks to Freud, Cambridge: Harvard University Press 1992, kap 1-2, 5-6. (I salg AKADEMIKA/ tilgjengelig på biblioteket) --- 195 s.

Scott, Joan W.: 1986. “Gender: A Useful Category of Historical Analysis!”, The American Historical Review, bd 91, hft 5; 1053-1075. -- 22 s. Tilgjengelig på Jstor

Engh, Line Cecilie, “Om å tenke med kvinner i middelalderen : Kjønnsperspektiver og kognitive perspektiver i idéhistorisk forskning”, i Grep om fortiden, red. Ellen Krefting, Espen Schaanning, Reidar Aasgaard, 119-136. Cappelen (I salg AKADEMIKA/ tilgjengelig på biblioteket) – 27 s.

Mosse, George, The Image of Man, Oxford 1996, kap 1-5. (I salg AKADEMIKA/ tilgjengelig på biblioteket) --- 100 s.

Nussbaum, Martha. «The Professor of Parody: The Hip Defeatism of Judith Butler,» The New Republic (22. feb. 1999), s. 37-45, tilgjengelig online på http://faculty.georgetown.edu/irvinem/theory/Nussbaum-Butler-Critique-NR-2-99.pdf  – 8 s.

Clark, Elizabeth A. “The Lady Vanishes: Dilemmas of a Feminist Historian after the ‘Linguistic Turn’.” Church History 76, no. 1 (1998): 1-31. (30 s.). Tilgjengelig fra JStor

Songe Møller, Vigdis: Den greske drømmen om kvinnens overflødighet, Oslo: 1987. tilgjengelig fra biblioteket og som e-bok fra Nasjonalbiblioteket (tilgang fra BSs lokaler). (kap. 5 + 7) –  

Halperin, David M., “Why Is Diotima a Woman? Platonic Erōs and the Figuration of Gender», Before Sexuality: The Construction of Erotic Experience in the Ancient Greek World, red. David M. Halperin, John J. Winkler og Froma I. Zeitlin (Princeton: Princeton University Press, 1990), s. 257–308 --- 50s. Tilgjengelig fra JStor.

Burrus, Begotten, Not Made. Conceiving Manhood in Late Antiquity, Stanford: 2000, s. 112-122 (om Gregor av Nyssa / Macrina) og s. 134-152 (om Ambrosius / Agnes)  --- ca. 30 s. Tilgjengelig fra biblioteket.

Bynum, Caroline Walker. “ ‘And Woman His Humanity’: Female Imagery in the Religious Writing of the Later Middle Ages,” i Fragmentation and Redemption: Essays on Gender and the Human Body in Medieval Religion. New York: Zone Books, 1991, 151-179. Bok tilgjengelig online gjennom Oria -- 28 s

Bynum, Caroline Walker. The Body of Christ in the Later Middle Ages, i Fragmentation and Redemption: Essays on Gender and the Human Body in Medieval Religion New York: Zone Books, 1991, 79-117. Bok tilgjengelig online gjennom Oria -- 38 s

Bell, Susan Groag “Christine de Pizan: Humanism and the Problem of a Studious Woman”, Feminist Studies 3, 3-4, 1976, 173-184 Tilgjengelig på Jstor – 11 s

Cessey, Charles, “Gender Trouble in ‘Twelfth Night’”, Theatre Journal 49, 2 (1997) Tilgjengelig på Jstor --- 20 s

Krefting, Ellen: "Mennesket som kvinne" i Krefting og Maurseth: Mennesket : arven fra opplysningstiden, Oslo 2008. Spartacus . s. 153-166 Tilgjengelig på UB --- 13 s.

 

Originaltekster (ca. 400 s.):

Platon, Symposion/Drikkegildet i Athen. Finnes i flere oversettelser (bokmål, nynorsk, engelsk, dansk, svensk osv). (I salg AKADEMIKA/ tilgjengelig på biblioteket) – 60 s.

Ambrosius, De virginibus. Englesk overs. On virgins / Concerning virgins. Bok 1: kap. 1-9) Tilgjengelig online: NPNF210. Ambrose: Selected Works and Letters, red. P. Schaff, < http://www.documentacatholicaomnia.eu/03d/1819-1893,_Schaff._Philip,_3_Vol_10_Ambrose,_EN.pdf  > s. 542-554. – 12 s.

Bernard av Clairvaux, Sermons on the Song of Songs. Utdrag (preken 7, 14 og 74), ca. 20 s. Kopier deles ut på forelesning.

Katarina av Siena, Letters. Utdrag ca. 20 s (brev 206, 272 og 373). Kopier deles ut på forelesning.

Christine de Pizan: La cité des dames / Kvinnenes by. Utdrag oversatt til norsk : Elisabeth Aasen, Det skjønnes hage s. 206-14. (Tilgjengelig som e-bok fra Nasjonalbiblioteket) – 8 s.

Shakespeare, Helligtrekongersaften/Twelfth Night.  (I salg AKADEMIKA/ tilgjengelig på biblioteket i både original og oversettelser, bl.a. Bjerkes oversettelse digitalt på NB) --- 100 s.

Olympe de Gouges, "Erklæring om kvinnens og den kvinnelige borgerens rettigheter" i Jacobsen, Kjetil: Verdensborgerskapets idéhistorie, 1. Den vestlige tradisjon s. 426-436 – 10 s. (Tilgjengelig på biblioteket)

Freud, Sigmund: Bruddstykke av en hysterianalyse, 2007. Oslo: Cappelen,. 110s. I salg AKADEMIKA

Amalie Skram, Forrådt. I salg AKADEMIKA / tilgjengelig fra Nasjonalbiblioteket

 

 

Anbefalt tilleggslitteratur:

Moi, Toril : Hva er en kvinne? Kjønn og kropp i feministisk teori. Oslo: Gyldendal 1998. (Norsk oversettelse, What is a Woman? Oxford: 1998) Oversatt av Rakel Christina Granaas.Tilgjengelig som e-bok fra Nasjonalbiblioteket .) --- 170 s.

 

 

 

 

 

 

Publisert 30. okt. 2018 09:53 - Sist endret 30. okt. 2018 09:53