IDE4010 – Nytt fra idéhistorisk forskning

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnekoden dekker varierende tilbud av forskningsnære emner med et smalere avgrenset tema. Emnet kan være knyttet til et pågående eller nylig avsluttet forskningsprosjekt, en gjesteforsker, en konferanse eller et forskningsseminar.

Detaljert beskrivelse for hvert enkelt semester finner du på semestersiden.

Hva lærer du?

Etter fullført emne skal du ha tilegnet deg:

  • innblikk i ny idéhistorisk forskning
  • kunnskap om forskningens tema, materiale og metode

Det spesifikke innholdet og læringsmålet for emnet det aktuelle semesteret vil bli annonsert under overskriften Detaljerte læringsmål for det enkelte semesteret som du finner på semestersiden fra slutten av november.

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Undervisning

Undervisningen gis i form av seminarer og/eller deltakelse på forskningskonferanser. Vi forutsetter at du deltar aktivt i undervisningen.

Eksamen

Semesteroppgave på 8-10 sider (sjanger kan variere, se semestersiden for spesifikasjoner).

Når du skriver semesteroppgave, har du krav på individuell veiledning fra lærer. En forutsetning for dette er at du leverer et utkast til semesteroppgaven og at utkastet tilfredsstiller visse minimumskrav. Nærmere opplysninger om veiledning og innlevering av utkast blir gitt i forbindelse med undervisningen.

Tidligere eksamensoppgaver

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Instituttet har samlet alle sine emneevalueringer på instituttets studiekvalitetssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Uregelmessig. Kontakt studiekonsulent.

Eksamen

Uregelmessig. Kontakt studiekonsulent.

Undervisningsspråk

Norsk