Pensum/læringskrav

Pensum

 

Slagmark nr. 67 2013, «Ny idéhistorie» (130s.)

 

Sven Arntzen og Otto Kristensen, Hvor kommer idéhistorien fra?, Høyskoleforlaget, Oslo 2003. (170s.)

 

ARR nr. ¾ 2009, «Historiens nytte» (110s)

 

ARR nr. 4 2004, «Idéhistoriens egenart», (90s)

 

Darrin M. McMahon and Samuel Moyn, (eds). Rethinking Modern European Intellectual History, Oxford University Press, Oxford 2014 (320s)

Hayden White, Historie og fortelling: utvalgte essays, Pax, Oslo 2003. (190s.)

 

Tilgjengelige papers fra konferansen

 

Publisert 17. okt. 2014 14:40