Våren 2015: Idéhistoriefagets egenart og nytte

Våren 2015 får du anledning til å sette deg inn i ulike former for idéhistorie.

Emnet krever obligatorisk tilstedeværelse på Idéhistoriekonferansen 5.–6. februar 2015, samt et seminarinnlegg i løpet av semesteret.

Eksamen består i en semesteroppgave. Du velger selv tittel og emne på oppgaven, men den må være knyttet til temaer på konferansen eller pensum. Tema skal godkjennes av faglærer som dette semesteret er Espen Schaanning.

Publisert 25. nov. 2014 11:24