Pensum/læringskrav

Pensum, primærtekster:

Bohls, Elizabeth A. og Ian Duncan (red.), : Travel Writing, 1700–1830: An Anthology, Oxford University Press, 2005 (et utvalg).

Hadfield, Andrew (red.), : Amazons, Savages & Machiavels: Travel & Colonial Writing in English, 1550—1630: An Anthology, (et utvalg).

Mancall, Peter C. (red.): Travel Narratives from the Age of Discovery: An Anthology , New York: Oxford University Press, 2006 (et utvalg).

Montagu, Mary Wortley: The Turkish Embassy Letters , (1717-18, trykt 1763). Ba-studenter som har lyst til å delta på leseseminaret må også skaffe seg denne teksten.

Pensum sekundærlitteratur

Hodgen, Margaret T. : Early Anthropology in the Sixteenth and Seventeenth Centuries, Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1964 .

Hulme, Peter og Tim Youngs (red.) : The Cambridge Companion to Travel Writing, Cambridge: Cambridge University Press, 2002 (et utvalg).

Henviser til relevante artikler knyttet til Mary Wortley Montagu, The Turkish Embassy Letters blir gitt på seminaret

Nyttige hjelpemidler

Jennifer Speake (red.): Literature of Travel and Exploration: An Encyclopedia, 3 bd. , (2003) (finnes i referansesamlingen i 2 et. GS).

Carl Waldman & Alan Wexler (red.): Who was Who in World Exploration , (1992) (finnes i referansesamlingen i 2 et. GS).

Studies in Travel Writing (tidsskriftet finnes i GS)

Forstørbart kart over Afrika

Historisk atlas over Europa

Klikkbart kart over Cooks reiser

Publisert 5. juni 2009 15:32 - Sist endret 5. juni 2009 15:37