Dette emnet er nedlagt

IDE4082 – Ibsen, Nietzsche og 1890-årenes idéhistorie

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet tar for seg det moderne gjennombruddets sammenbrudd og den nyromantiske, dekadente, psykofysiske og idealistiske reaksjonen på 1890-tallet slik den avspeiles i Henrik Ibsens fem siste dramaer fra Hedda Gabler til Når vi døde vaagner.

Hva lærer du?

Emnet søker å se Ibsens 90-tallsdramatikk i lys av nasjonale og internasjonale idéstrømninger i hans samtid. Emnet vil gi et innblikk i den viktigste idéhistoriske forskningen på feltet og i den anlending gi oppslag til nye masteroppgaver.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Undervisning

Undervisningn gis i form av forelesninger og semianrer fordelt over semesteret. Studentens skriveprosess er en vesentlig del av undervisningsopplegget. Studentene veksler mellom oppgaveskriving og kommentering av hverandres arbeider. Bruk av ClassFronter kan være aktuelt.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Det benyttes integrert vurdering med karakter fastsatt på grunnlag av en semesteroppgave på 10 sider (ca. 2300 tegn pr. side) som studenten har arbeidet med under veiledning i løpet av semesteret. Oppgaveteksten gjøres klar ved semesterstart. Det gis bokstavkarakterer med graderingen A-F. A er beste karakter, mens F er stryk.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Høst 2006

Eksamen

Høst 2006

Undervisningsspråk

Norsk