Dette emnet er nedlagt

IDE4083 – Kierkegaards estetiske stadium

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en tematisk og idéhistorisk innføring i grunnleggende problemer ved Kierkegaards estetiske stadium knyttet til begreper som ironi og allegori, erindring, det tragiske, det skjønne og det romantiske. Vi gjennomgår sentrale tekster som ”Om Begrebet Ironi”, ”Enten-Eller” og ”Gjentagelsen”.

Hva lærer du?

Målet er dels å oppnå en forståelse av utgangspunktet for Kierkegaards eksistensialisme, det problemet som skal løses: Motsigelsene i den estetiske væremåte.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Kapasitet: min. 4, maks 30.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak til MA. Forutsetter god kjennskap til og trening i å lese tekster av idéhistorisk art. Forutsetter også gode engelskkunnskaper.

Undervisning

Undervisningen gis i form av forelesninger, seminarer – minimum 20 t. fordelt over semesteret. Studentenes skriveprosess er en vesentlig del av undervisningsopplegget. Studentene veksler mellom oppgaveskriving og kommentering av hverandres arbeide. Bruk av Classfronter kan være aktuelt.

Eksamen

Semesteroppgave. Det benyttes integrert vurdering med karakter fastsatt på grunnlag av en semesteroppgave som studenten har arbeidet med under veiledning i løpet av semesteret. Oppgaven skal ha et omfang på 8-10 sider (2300 tegn pr. side).
Oppgaveteksten gjøres kjent ved semesterstart.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Semesteroppgaven leveres med kandidatnummer til studiekonsulenten innen den oppgitte fristen.

Evaluering av emnet

Emnet vil være gjenstand for underveisevaluering/periodisk evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår 2007

Eksamen

Vår 2007

Undervisningsspråk

Norsk