Eksamen: Tid og sted

Eksamensordning

C.

Innleveringsfrist: 29. november kl. 14:00

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Obligatoriske aktiviteter

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 7. jun. 2020 05:35