Pensum/læringskrav

I tillegg til bøkene som må kjøpes/lånes vil det foreligge en oversikt over artikler (som kan lastes ned fra nettet), samt at studentene forventes å finne frem til relevant selvvalgt stoff knyttet til semesteroppgaven – til sammen ca 300 sider.

Foucault, Michel: Seksualitetens Historie, 2001. Oslo: Pax. bd 2, Bruken av nytelsene, Les: Introduksjon, kap 1 (t.o.m. Afrodisia) og kap, 4. (110 s.) .

Freud, Sigmund: Bruddstykke av en hysterianalyse, 2007. Oslo: Cappelen,. 110s.

Laqueur, Thomas: Making Sex: Body and Gender from the Greek to Freud, 1992. Cambridge Mass.: Harvard Univ. Press, Les: Kap 1-2, 5-6. (195 s.) .

Mosse, George: The Image of Man, 1996. Oxford. Les: Kap. 1-5 og 7. (125 s.) .

Taylor, Gary: Castration: An Abbreviated History of Western Manhood, 2002. New York:Routledge. Les: Kap 2-6 Contest of Texts, of Males, of Organs, of Gods, of Reproduction, og of Genders). (110 s.). .

Artikler (155 s.) som kan lastes ned fra nettet:

  • Aresti, Nerea: 2007. ”The Gendered Identities of ’Lieutenant Nun’: Rethinking the Story of a Female Warrior in Early Moderen Spain”, Gender & History bd. 19, hft. 3, 401-418. (15 s.).
  • Fisher, Will: 2001. ”The Renaissance Beard: Masculinity in Early Moderen England”, Renaissance Quarterly, bd. 54, hft. 1: 155-187. (30 s.).
  • Harvey, Karen: 2002. “The Substance of Sexual Difference: Change and Persistence in Representations of the Body in Eighteenth-Century England”, Gender & History bd. 14, hft. 2, 202-223. (20 s.).
  • Horowitz, Elliott: 1997. “The New World and the Changing Face of Europe”, Sixteenth Century Journal, bd. 28, hft. 4: 1181-1201. (20 s.).
  • Morgan, Jennifer L.: 1997. “’Some Could Suckle over Their Shoulder’: Male Travelers, Female Bodies, and the Gendering of Racial Ideology, 1500-1770”, The William and Mary Quarterly, 3rd Series, bd. 54, hft. 1: 167-192. (25 s.).
  • Nicholson, Linda: 1994. “Interpreting Gender”, Signs, bd. 20, hft. 1, 79-105. (25 s.).
  • Scott, Joan W.: 1986. “Gender: A Useful Category of Historical Analysis!, The American Historical Review, bd 91, hft 5; 1053-1075. (20 s.).
 

Til seminaret:

Montagu, Mary Wortley: The Turkish Embassy Letters , (1717-18, trykt 1763).

Studentene forventes å finne frem til relevant selvvalgt stoff knyttet til dette verket – til sammen ca 300 sider.

Annen anbefalt litteratur:

Lorentzen, Jørgen og Wencke Mühleisen (red.), Kjønnsforskning: En grunnbok, Oslo: Universitetsforlaget, 2006.

Solheim, Jorun: Kjønn og modernitet, Oslo: Pax, 2007

Publisert 13. okt. 2009 15:03 - Sist endret 23. nov. 2009 19:51