Undervisningsplan

Forelesning:

Mandager kl. 14:15 -16:00, Seminarrom 152 (Georg Morgenstiernes hus)

Tirsdager kl. 12:15 -14:00, Seminarrom 152 (Georg Morgenstiernes hus)

Onsdager kl. 10:15 -12:00, Seminarrom 152 (Georg Morgenstiernes hus)

Seminar:

Tirsdager kl. 08.15-10.00, Seminarrom 115 (Georg Morgenstiernes hus)

DatoUndervises avStedTemaKommentarer / ressurser
01.03.2011Line Cecilie Engh (LCE)  Sem.rom 152 Georg Morgenstiernes hus  Introduksjon: Teoretiske og historiske perspektiver   Scott, Nicholsen, Clark  
02.03.2011LCE  Sem.rom 152 Georg Morgenstiernes hus  Kropp og kjønn i diakront perspektiv  Laqueur  
15.03.2011LCE  Sem.rom 115 Georg Morgenstiernes hus  Samling med masterstudentene 1. gang   
04.04.2011LCE  Sem.rom 152 Georg Morgenstiernes hus  Kjønn i antikken   Foucault 
05.04.2011LCE  Sem.rom 152 Georg Morgenstiernes hus  Kjønn i senantikken og middelalder: Arven fra antikken og teologiske fortolkninger   Taylor 
06.04.2011LCE  Sem.rom 152 Georg Morgenstiernes hus  Kjønn og fromhetsidealer etter de gregorianske kirkereformer   Moore, McNamara, Bynum 
11.04.2011LCE  Sem.rom 152 Georg Morgenstiernes hus   Kjønn i moderniteten: Borgerskapets konstruksjoner av kjønn  Freud, Mosse  
12.04.2011LCE  Sem.rom 115 Georg Morgenstiernes hus  Samling med masterstudentene 2. gang   
12.04.2011LCE  Sem.rom 152 Georg Morgenstiernes hus  Kjønn i moderniteten og postmoderniteten  Lorenzen/Mülheisen, Solheim 
13.04.2011LCE  Sem.rom 152 Georg Morgenstiernes hus   Oppsummering    
10.05.2011LCE  Sem.rom 152 Georg Morgenstiernes hus  Samling med masterstudentene 3. gang   OBS: lokale 

Innleveringsfrist semesteroppgave: 19. mai kl. 14:00

Publisert 3. jan. 2011 16:28 - Sist endret 14. feb. 2011 15:34