Pensum/læringskrav

Bakgrunnslitteratur

Laqueur, Thomas: Making Sex: Body and Gender from the Greek to Freud, 1992. Cambridge Mass.: Harvard Univ. Press, Les: Kap 1-2, 5-6. (195 s.) .

Moi,Toril : Hva er en kvinne? , 1998. Oslo: Gyldendal . kap. I-III. Tilgjengelig som e-bok fra Nasjonalbiblioteket Oversatt av Rakel Christina Granaas.

Mosse, George: The Image of Man, 1996. Oxford. Les: Kap. 1-5 og 7. (125 s.)

Originallitteratur med anbefalt støttelitteratur

Platon, Symposion.

Støttelitteratur:

Songe Møller, Vigdis: Den greske drømmen om kvinnens overflødighet, Oslo: 1987. tilgjengelig som e-bok fra Nasjonalbiblioteket.

Pelagias vita: Pelagia; Beauty Riding By, i Harlots of the desert, translated by Benedicta Ward,1987. Cistercian Publications . s 57-76. (Kompendium).

Støttelitteratur:

Burrus, Virginia: The sex lives of Saints, Pennsylvania 2004. s. 137-147 (Kompendium).

de Pizan, Christine: La cite des dames, Utdrag oversatt til norsk : Elisabeth Aasen, Det skjønnes hage s. 206-14. Tilgjengelig som e-bok fra Nasjonalbiblioteket.

Rousseau, Emile eller om oppdragelse. Bok 5.

Støttelitteratur:

Lange, Lynda: "Introduction" i Rousseau, Jean Jacques : Feminist Interpretations , Pennsylvania 2002. s. 1-23 (Kompendium).

de Gouges, Olympe: "Erklæring om kvinnens og den kvinnelige borgerens rettigheter" i Jacobsen, Kjetil: Verdensborgerskapets idéhistorie, , 1. Den vestlige tradisjon s. 426-436.

Støttelitteratur:

Krefting, Ellen: "Mennesket som kvinne" i Krefting og Maurseth: Mennesket i opplysningstiden, Oslo 2008. Spartacus . s. 153-166 (Kompendium).

Freud, Sigmund: Bruddstykke av en hysterianalyse, 2007. Oslo: Cappelen,. 110s.

Skram, Amalie: Forraadt,

Artikler (95 s.) som kan lastes ned fra nettet

• Nicholson, Linda: 1994. “Interpreting Gender”, Signs, bd. 20, hft. 1, 79-105. (25 s.).

• Scott, Joan W.: 1986. “Gender: A Useful Category of Historical Analysis!, The American Historical Review, bd 91, hft 5; 1053-1075. (20 s.).

• Clark, Elizabeth A. “The Lady Vanishes: Dilemmas of a Feminist Historian after the ‘Linguistic Turn’.” Church History 76, no. 1 (1998): 1-31. (30 s.)

• Moore, Stephen D. “The Song of Songs in the History of Sexuality.” Church History 69, no. 2 (2000): 328-349. (20 s.)

Artikler (55 s.) i kompendium:

• McNamara, Jo Ann. “The Herrenfrage: The Restructuring of the Gender System, 1050-1150,” in Medieval Masculinities: Regarding Men in the Middle Ages, ed. Clare A. Lees A. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1994, 3-29. (25 s.)

• Bynum, Caroline Walker. “ ‘And Woman His Humanity’: Female Imagery in the Religious Writing of the Later Middle Ages,” and “Introduction” in Gender and Religion: On the Complexity of Symbols, eds. Caroline Walker Bynum, Steven Harrell, and Paula Richman, Boston: Beacon Press, 1986, 257-288. Eller i: Fragmentation and Redemption: Essays on Gender and the Human Body in Medieval Religion. New York: Zone Books, 1991, 151-179. (30 s.)

Annen oversiktslitteratur:

Lorentzen, Jørgen og Wencke Mühleisen (red.), Kjønnsforskning: En grunnbok, Oslo: Universitetsforlaget, 2006.

Solheim, Jorun: Kjønn og modernitet, Oslo: Pax, 2007

Publisert 22. nov. 2011 11:51 - Sist endret 24. nov. 2011 00:14