Pensum/læringskrav

Litteratur finnes i kompendium på kopiutsalget, Akademika (en stjerne)

Følg "kopiutsalget på twitter" for beskjed om når kompendiet er ferdig hvis det ikke finnes på kopiutsalget.

Husk studentbevis ved kjøp av kompendier.

lenke.

Innføringsverker

*Fairchilds, Cissie: “The Patriarchal Paradigm” part 1 i Women in Early Modern Europe, 1500–1700. Harlow: Pearson/Longman, 2007, s. 7–31 (med tilhørende noter 327–329). (Kompendium)

Eriksen, Anne, Ellen Krefting og Anne Birgitte Rønning, “Eksemplets makt”, kapi. 1  i Eksemplets makt: Kjønn, representasjon og autoritet fra antikken til i dag red. av Anne Eriksen, Ellen Krefting og Anne Birgitte Rønning (Oslo: Scandinavian Academic Press, 2012). [Tilgjengelig på biblioteket, se BIBSYS]

Laqueur, Thomas: Making Sex: Body and Gender from the Greek to Freud. Kap 1–2, 4–5. Cambridge Mass.: Harvard Univ. Press, 1992.

Schleiner, Winfried. ”Early modern controverises about the one-sex model”. Renaissance Quarterly 53, 1 (Spring, 2000): 180–191. [Tilgjengelig på www.jstor.org]

Scott, Joan W.: 1986. “Gender: A Useful Category of Historical Analysis!, The American Historical Review, bd 91, hft 5; 1053–1075. [Tilgjengelig på www.jstor.org]

 

Originallitteratur

Erauso, Catalina de: Liutenant Nun Memoir of a Basque Transvestite in the New World. Boston, Mass.: Beacon Press, 1996

de Gouge, Olympe, “Erklæring om kvinnens og den kvinnelige boregerens rettigheter”, s. 425–436,  i Verdensborgerskapets idéhistorie red. av Kjetil Jakobsen, (Oslo: Unipub, 2010).  [Tilgjengelig på biblioteket, se BIBSYS]

Pizan, Christine de: La cite des dames, Eng. oversettelse: The City of Ladies (Penguin) (O) (velg selv et utdrag på ca 50 sider)

Shakespeare, William: Twelfth Night

Rousseau, Jean-Jacques: Emile eller om oppdragelse, bok 5 (1762).

Wollstonecraft, Mary: A Vindication of the Rights of Women (1792).

Anbefalt støttelitteratur

Aresti, Nerea: 2007. ”The Gendered Identities of ’Lieutenant Nun’: Rethinking the Story of a Female Warrior in Early Moderen Spain”, Gender & History bd. 19, hft. 3, 401-418. [Tilgjengelig på www.jstor.org]

Astrik L. Gabriel: “The Educational Ideas of Christine De Pisan” Journal of the History of Ideas, Vol. 16, No. 1 (Jan., 1955), pp. 3-21. [Tilgjengelig på www.jstor.org]

Bell, Susan Groag. “Christine de Pizan (1364–1430): Humanism and the Problem of a Studious Woman”. Feminist Studies 3, ¾ (1976): 173–184. [Tilgjengelig på www.jstor.org]

Cessey, Charles: “Gender Trouble in ‘Twelth Night’”, Theatre Journal 49, 2 (1997): 121–141. [Tilgjengelig på www.jstor.org]

Fisher, Will: 2001. ”The Renaissance Beard: Masculinity in Early Moderen England”, Renaissance Quarterly, bd. 54, hft. 1: 155-187. [Tilgjengelig på www.jstor.org]

Horowitz, Elliott: 1997. “The New World and the Changing Face of Europe”, Sixteenth Century Journal, bd. 28, hft. 4: 1181-1201. [Tilgjengelig på www.jstor.org]

Jardine, Lisa: “Twins and Travesties: Gender, dependency and sexual availability in Twelth Night”, kap. 4 i Reading Shakeseare Historically. London: Routledge, 1996.  [Tilgjengelig på biblioteket, se BIBSYS]

Kelly, Joan. ”Early Feminist Theory and the ’Querelle des Femmes’, 1400–1789”. Signs 8, 1 (1982): 4–28. [Tilgjengelig på www.jstor.org]

Krefting, Ellen: “Mennesket som kvinne” i Ellen Krefting og Anne Beate Maurseth: Mennesket : arven fra opplysningstiden, Oslo 2008. Spartacus. s. 153-166. [Tilgjengelig på biblioteket, se BIBSYS]. (Lite restlager finnes på kopiutsalget, Akademika).

Schibanoff, Susan. ”Comment on Kelly’s ’Early Feminist Theory and the Querelle des Femmes, 1400–1789”. Signs 9, 2 (1983): 320–326. [Tilgjengelig på www.jstor.org]

Lange, Lynda: « Introduction » i Rousseau, Jean Jacques : Feminist Interpretations , Pennsylvania 2002. s. 1-23. [Tilgjengelig på biblioteket, se BIBSYS]. (Lite restlager finnes på kopiutsalget, Akademika).

Publisert 11. okt. 2013 15:28 - Sist endret 16. okt. 2013 11:32