Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Masteroppgaven er et selvstendig faglig arbeid utført under veiledning og etter vitenskapelige prinsipper. Den teoretiske og metodiske kunnskapen som du har tilegnet deg gjennom studiet, tas i bruk i undersøkelsen av et avgrenset tekstmateriale.  Materialet kan være historiske dokumenter, sakprosa eller skjønnlitterære tekster, hentet fra en bestemt diskurstype eller sjanger, en periode eller et forfatterskap, eller knyttet til et avgrenset tema eller kulturelt fenomen.

Tema og materiale for oppgaven skal hentes fra et område du har en fordypning i (se emnebeskrivelse for EKUL4002 – Prosjektutvikling for masterprogrammet i europeisk kultur). Kildematerialet skal leses på originalspråket, men oppgaven skrives på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Hva lærer du?

  • å formulere og avgrense en faglig problemstilling, og finne frem til materiale og perspektiver som er egnet til å besvare den.
  • dybdekunnskap om temaet som du har valgt for masteroppgaven
  • oversikt over et større tekstmateriale og kunnskap om den relevante faglitteraturen
  • selvstendig arbeid basert på vitenskapelig metode og innsikt i forskningsetiske spørsmål
  • å bearbeide et stort tekstmateriale på en systematisk måte og kunne analysere det ved hjelp av vitenskapelige metoder
  • å fremstille en lengre, sammenhengende akademisk tekst og å ferdigstille et større arbeid innen fastsatte rammer

Opptak og adgangsregulering

Du må ha opptak til masterprogrammet i europeisk kultur for å få ta dette emnet og du må ha blitt tildelt veileder fra idehistorie. Du tar emnet, og leverer oppgaven, i fjerde semester, med mindre du har søkt om og fått innvilget redusert studieprogresjon.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Du må ha bestått eksamen i alle de andre emnene på masterprogrammet før du får levere masteroppgaven.

Overlappende emner

Undervisning

Veiledning er obligatorisk og gis som inntil 7 individuelle kontakttimer og som gruppeveiledning i seminarform.

Eksamen

Emnet vurderes gjennom en skriftlig masteroppgave på 40 – 50 sider (á ca. 2300 tegn uten mellomrom, eksl. litteraturliste og eventuelle vedlegg), samt en justerende, muntlig eksamen som dreier seg om oppgaven.

Slik leverer du masteroppgaven.

Eksamenskommisjonen består av en ekstern og en intern sensor (som ikke har vært studentens veileder).

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Du får tilsendt skriftlig begrunnelse for sensurvedtaket på masteroppgaven innen en uke etter muntlig eksamen.

Trekk fra eksamen

En masteroppgave som ikke er bestått, kan leveres på nytt bare én gang, og da innen avtalt tidspunkt og i bearbeidet form. En masteroppgave som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Evaluering av emnet

Alle rapporter fra periodisk evaluering av emner ved IFIKK er samlet på instituttets studiekvalitetssider.

Fakta om emnet

Studiepoeng

30

Nivå

Master

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk