Dette emnet er nedlagt

Semesterside for KULT2100 - Vår 2004

Ingen kandidater er innkalt til muntlig. Tilbakemelding ved Jan-Erik Ebbestad Hansen mandag 14. jui kl. 10:00-12:00, rom 317 PAM

God sommer!

10. juni 2004 02:00

2. gruppesamling er utsatt til mandag 19. april kl. 14.15. Se detaljert undervisningsplan.

13. apr. 2004 02:00

Alle frister for innlevering av skriftlige arbeider blir lagt ut i classfronter.

21. jan. 2004 01:00