Dette emnet er nedlagt

Pensum/læringskrav

de Beauvoir, Simone: Det annet kjønn, Oslo 2000. Les Bok 1; Innledning og Første del. (Skjebne). bok 2; kap. 1 ( Barndom), kap. 2 (Ungpiken). 170 s.

Foucault, Michel: Seksualitetens Historie, Bind I, Viljen til viten, Oslo 1990. 198 s.

Freud, Sigmund: The Complete Psychological Works of Sigmund Freud. Vol. 7 , 1901-1905. A Case of Hysteria, Three Essays on Sexuality and Other Works. Standardutgaven redigert av James Strachey. London: Vintage, 2001. Les Three essays on sexuality. 124s.

Laqueur, Thomas: Making Sex: Body and Gender from the Greek to Freud, Cambridge Mass.: Harvard Univ. Press, 1992. 310 s.

Mosse, Georg: The Image of Man, Oxford 1996. 230 s.

Publisert 24. okt. 2006 10:25 - Sist endret 19. jan. 2007 12:13