Dette emnet er nedlagt

Kontaktinformasjon

Studieadministrasjon

Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

Besøksadresse: 
Georg Morgenstiernes hus, Blindernveien 31 (inngang fra Moltke Moes vei)

Ekspedisjonstid: 
10.00 - 14.00

Postadresse: 
Postboks 1020 Blindern
0315 Oslo

Telefon: (+47) 22 85 69 11
Faks: (+47) 22 85 75 51
E-post: 
Web: www.hf.uio.no/ifikk

Kontaktpersoner

NavnTreffetidMerknad
Kari Telste  (kontaktinformasjon) Ons 13.15-15  Emneansvarlig
Jan-Erik Ebbestad Hansen  (kontaktinformasjon) Ons 13.15-15  Emneansvarlig
Anne Helness  (kontaktinformasjon)   Nettlærer
Publisert 22. okt. 2007 16:49 - Sist endret 22. okt. 2007 16:49