Pensum/læringskrav

Stokstad, Marilyn:: Art: a brief history, 2004. Pearson Education.

Gotfredsen, Lise: Bildets formspråk, 1987. Universitetsforlaget AS. 200 sider.

Larsson, Lars Olof : Metodelære i kunsthistorie, Oslo 1997, norsk utgave (125 s).

Mørstad, Erik: Visuell analyse. metode og skriveråd, Oslo 2000 (112 s).

Totalt 897 sider

Publisert 21. apr. 2005 10:10 - Sist endret 1. juli 2005 16:48