Beskjeder

Publisert 12. okt. 2007 13:38

Forlesningen renessanse og barokk mandag 15. 10 er avlyst og flyttes til 22. okotber. Siste forelesning vil dermed være 29.10.

Publisert 10. sep. 2007 13:17

Semesteroppgaven er nå lagt ut i Fronter i grupperommene. Oppgaven presenteres i dag som del av forelesningen. Samtidig snakkes det om Formalia og Fronter.

Publisert 4. sep. 2007 14:38

Gruppe 3 har gruppeundervisning fredag 28. september kl. 12.15-16.00 i undervisningsrom 3, Georg Sverdrup hus.

Publisert 21. aug. 2007 15:36

Undervisningskapasiteten på KUN1000 er nå utvidet, slik at alle 1.semester studenter på kunsthistorie-programmet (som hadde meldt seg på emnet innen fristen 16.august) får plass. Foruten forelesningene, anbefales å følge gruppeundervisningen. Studenter i ekstrakvotegruppen er plassert i gruppe 3, og info om tid og sted for denne undervisningen kommer senere. Alle bes sjekke og bekrefte undervisningsopptaket i studentweb tidligst etter kl. 17.00 tirsdag 21. august.

Vi beklager frustrasjonen avslaget på undervisningsopptak medførte for dere.